Vad är Elite Hotels Next Generation?

Elite Hotels Next Generation är ett samlingsnamn för den stora ungdomssatsning som Svenska Tennisförbundet och Regionförbunden genomför i hela landet. Verksamheten riktar sig till ungdomar upp till 15 år och syftar till att fylla glappet mellan klubbar och tennisförbundet centralt.

Genom Elite Hotels Next Generation kommer vi att kunna skapa en helt ny bredd i svensk tennis än vad som tidigare var möjligt. Barn i åldrarna 10–15 år utvecklas olika, och därför anpassar vi Next Generation-satsningen efter spelaren – oavsett om han eller hon tillhör Sverigeelit i tidig juniorålder eller har en längre utvecklingskurva. Alla ska ges en möjlighet att lyckas.

Elite Hotels Next Generation vilar på två ben – Elite Hotels Next Generation-läger och Elite Hotels Next Generation-tävlingen.

I våra sju regioner (Syd, Väst, Öst, Göteborg, Mitt och Norr) innebär satsningen att genom träningsläger inventera, uppmärksamma och stödja unga tennistalanger med träning utöver den klubbträning som juniorerna redan har. Lägren vänder sig både till spelare, ledare och föräldrar. Förutom ungdomarnas egen träning fokuseras på tränarutbildning och föräldrarinformation. Utöver dessa regionala läger genomförs även nationella läger.

Elite Hotels Next Generation är Sveriges största ungdomstävling med över 5000 starter totalt över hela landet på klubb-, region- och Sverigenivå. Tävlingen avslutas med en finalvecka i Båstad dit totalt 96 spelare från hela landet kvalificerar sig. Tävlingen arrangeras i tre åldersklasser, 11, 13 och 15 år.

Välkomna!