Kolla in uppdateringarna som träder i kraft under 2019!

Publicerat 15 december 2018 av Svenska Tennisförbundet

Utbilda dig till domare - Vilket erbjudande i så fall under Sverigefinalen! Gratis utbildning, boende, mat och dagsersättning. Kolla in: http://www.tennis.se/Utbildning/Anmalankurserochkonferenser/