Läger för Flickor och pojkar -03 i Solna Utbildningsläger Team 15 - 18 26/2-1/3

Publicerat 28 februari 2018 av Region Stockholm

Läger för P+F 15-18 samt elitspelare:

Läs mer

Läger för Flickor och pojkar -05-06 i SALK Matchkväll Team 12 - 13 17/2

Publicerat 23 februari 2018 av Region Stockholm

Coach: Christian Hjertqvist

Under lördagen samlades 26 spelare på SALK, främst från Team Stockholm men också inbjudna spelare från Region Mitt och Öst fanns på plats. Målet med träffen var att spela många matcher mot varandra med träning på taktiska moment.

Läs mer

Läger för Flickor och pojkar -06-07 i Rönninge Next Generation träff 4/2

Publicerat 4 februari 2018 av Region Stockholm

Team Coacher:

Läs mer