Läger för Flickor och pojkar -06 i SALK Team Stockholm Next Generation Utbildningsläger 21/4

Publicerat 22 april 2018 av Region Stockholm

Pojkar och flickor födda 06 samlades den 21 april på SALK, för att gemensamt köra ett Team Stockholm - Next Generation utbildningsläger. Samtidigt på plats i SALK hallen tränade även våra Team Stockholm 04 och 05 team vilket innebar spel/fys på samtliga 14 banor.

Under dagen ingick följande moment:

Läs mer

Läger för Pojkar -05 i SALK Team Stockholm Next Generation Utbildningsläger 21/4

Publicerat 22 april 2018 av Region Stockholm

Pojkar och flickor födda 05 samlades den 21 april på SALK, för att gemensamt köra ett Team Stockholm - Next Generation utbildningsläger. Samtidigt på plats i SALK hallen tränade även våra Team Stockholm 04 och 06 team vilket innebar spel/fys på samtliga 14 banor.

Under dagen ingick följande moment:

Läs mer

Läger för Flickor och pojkar -04 i SALK Team Stockholm Next Generation Utbildningsläger 21/4

Publicerat 22 april 2018 av Region Stockholm

Pojkar och flickor födda 04 samlades den 21 april på SALK, för att gemensamt köra ett Team Stockholm - Next Generation utbildningsläger. Samtidigt på plats i SALK hallen tränade även våra Team Stockholm 05 och 06 team vilket innebar spel/fys på samtliga 14 banor.

Temat för lägret var dubbel/singel taktik och fystester.

Läs mer