Läger för Flickor och pojkar -07 i LInköping 21/4

Publicerat 24 april 2018 av Region Öst

Lägret för de yngsta hölls den gångna helgen i Linköping, TK SAAB. Programmet för deltagarna såg ut enligt följande: 

15:45: Samling i TK SAAB 

Läs mer

Läger för Pojkar -06-07 i Visby 9-11/2

Publicerat 19 februari 2018 av Region Öst

Dag 1

En lång dag med resa till Gotland, avslutades med middag och sedan 2 timmars tennis och även korta rotationer med fys. Vi startade med mycket säkerhet runt baslinjen för att komma igång. Vi delade upp banorna med olika stationer säkerhet och tempoväxlingar. Träningen avslutades med poängspel underifrån och med serv. Fysen bestod av att jobba mycket med sin egna kropp och framförallt fokus på bålträning.

Läs mer

Läger för Flickor -04-07 i Eskilstuna 9-11/2

Publicerat 14 februari 2018 av Region Öst

Next Generation lägret i Eskilstuna TK Hobby 9-11 februari 

Läs mer