Läger för Pojkar -99-00 i Örebro 2-3/3

Publicerat 6 mars 2013 av Region Öst

På de gröna lägren (u14) jobbar vi med helheten och med mycket fokus på det taktiska. Målet är att spelaren nu känner till delarna från de röda och gula lägren och behärskar hur man kan bygga upp spelet och sätta press på motståndaren. Efter att ha varit på de gröna lägren vill vi att spelaren förstår på vilka sätt man kan bygga upp, ”såra”/sätta press och avsluta poängen. Vi vill att spelaren har en klar spelplan och vet vilka sina styrkor är och hur de ska användas på bästa sätt.

Program Lördag

10.00 - 10.30 Samling med besök från SEB (kort föräldrainfo kl. 10.30)
10.30 - 11.00 SvTÖ:s uppvärmningsprogram
11.00 - 13.00 Tennispass 1
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.00 Teori
15.00 - 17.00 Tennispass 2
17.00 - 18.00 Middag
18.30 - 20.30 Tennispass 3
20.30 - 22.00 Kvällsmacka, genomgång av dagen, kvällsaktivitet
22.00 God Natt

Program Söndag

07.15 - 09.00 Uppvakning och frukost
09.00 - 12.00 Tennispass 4
12.00 - 12.30 Fys
13.00 Avslut

Pass 1: Säkerhet, bollplacering och uppbyggnad

Lägret inleddes med riktning på bollen i röd zon och fotarbete. Spelarna fick jobba med att lösa olika situationer i fyra stationer.

Pass 2: Uppbyggnad, pressa och såra

Vi jobbade med olika spelmönster. Målet vara att bygga upp poängen och öppna banan. I uppbyggnadsdelen jobbade spelarna med effekt i toppspinn. Vi fokuserade slagval (och position) då de öppnade banan, vid tempoväxling och avslut.

En del av passet ägnade vi åt rackethastighet och vad det innebär att verkligen få effekt i bollen. De fick jobba med att sätta fart och spinn på löst kastade bollar i högt tempo. Vid drive-volley som slogs bakom baslinjen (på kastad boll) fick flera en känsla av hur bollträffen känns när man slår med spinn och fullt pådrag. De försökte sedan omsätta det på studs och i spel.

Pass 3: Matchspel

Vi spelade kortare matcher i två lag där de fick möta många olika spelare.

Pass 4: Tempoväxling och avslut, samt poängspel och dubbel

Vi byggde vidare på lördagens pass med fokus på tempoväxling och att komma till avslut. Spelarna jobbade med noggrannhet i djupledsarbetet, val av slag och position i banan. Sista delen av passet inleddes med serve/retur för att avslutas med dubbelspel

Fys

Vi testade bl.a. övningar från fysprofilen som kommer att genomföras under nästa SEB Next Generation-läger. Vi körde 5-hopp, 20 yard ”sidosprint” och 150 meter runt koner. Fysen avslutades med en tävling i ”plankan”. Flera visade bra bålstyrka.

Teori

På teoripasset jobbade vi med fair play som ingår på samtliga läger i Tennis Öst. Fokus låg på sammanhållning, klubbkänsla osv. i en individuell sport. ”Hur skapar vi god sammanhållning i SvTÖ?” Andra delen på teorin handlade om vilka olika bitar som är gynnsamt att utveckla i sin tennissatsning. Vi tittade på ett klipp från finalen i Tarbes (Les Petit As u14) och gjorde reflektioner kring spelet.

Reflektioner/utvecklingsområden

Två ord som återkommer gång på gång i reflektionerna är noggrannhet och intensitet. Spelarna behöver jobba vidare med grunderna i rörelseschema och bli noggrannare med ex. djupledsarbetet och framför allt intensiteten. Bättre intensitet skulle skapa förutsättningar för att utveckla ett högre grundtempo i spelet men också bidra till ökad säkerhet samt fler alternativ i olika positioner i banan. Samtliga deltagare bör ha som mål att utveckla stadigheten i fler positioner i banan.

Flera spelare visar att de behärskar flera typer av slag (ex. olika utföranden av forehandslaget). Dock skapar brister i fotarbete/intensitet en begränsning då de inte skapar förutsättningar att använda sina slag. När man ex. inte jobbar runt bollen tillräckligt så blir alternativen väldigt få. Skapar man tid och utrymme blir istället alternativen betydligt fler. Intensitet!!!

Flera spelare har sedan i höstas utvecklat djupledsarbetet i röd och defensiv zon, vilket skapar förutsättningar för att skapa effekt i bollen vid uppbyggnad. De flesta behärskar detta även om många kan bli noggrannare. Jobba med att bli mer konsekvent, d.v.s. att ta jobbet till varje slag och söka position efter varje slag. Jobba också med rackethastighet. D.v.s. att vid toppade slag inte nöja sig med att ”rulla” in med toppspinn utan verkligen hålla tuffa tillslag med mycket spinn.

Ett utvecklingsområde är spelet inne i banan (och att ta sig in i banan). Jobba vidare med att söka bollen i gul zon – tempoväxling, skapa vinklar, såra, komma till avslut osv. Även här krävs noggrannhet och intensitet i jobbet till bollen och till position. Spelarna väntar ofta på bollen i en position bakom baslinjen när den kommer kort i banan. Var på hugget och ta fördel av en bra uppbyggd boll! Spelarna behöver sättas i situationer (defensivt och offensivt) där de måste hitta lösningar som de ges möjlighet att reflektera över (slagval osv.). Ex. tas ofta svåra avslut långt bak i banan.

Det har varit ett härligt gäng att jobba med! Inställning och fokus var bra under alla pass. Kvalitén hölls på en jämn nivå under de fyra tennispassen och var även bra under den avslutande fysen. Riktigt bra!!!

Jens, Anton & Martin

Totalt 11 bilder.