Läger för Flickor -99 i Jönköping 30/10-2/11

Publicerat 13 november 2013 av SvTF Läger

SEB Next Generation Nationellt läger i Jönköping flickor 14

Deltagare: Vilma Berglund, Alingsås TK, Rebecca Ehn, Lidköpings TK, Emelie Kjellén, Elfsborg Tennis, Malin Falk, Saltsjö-Duvnäs TK, Hermon Mikael, Karlskrona TK, Ebba Rosberg, SALK, Julita Saner, Upsala TK, Julia Saving, Saltsjö-Duvnäs TK

Ledare: Perra Granath, Paulina Milosavljevic och Fredrik Hörnell

Innehåll: Vi har framförallt jobbat med följande delar under lägret: Proffsighet och noggrannhet, rörelse, precision och position, serve och returer, det offensiva samt matchspel. Spelarna har fått jobba med att sätta mål och sin spelplan samt att utvärdera och reflektera kring träning och matchspelet. Dagarna har innehållit uppvakning, uppvärmning, träning, återhämtning samt teoridelar. Vi har tittat på filmklipp kring det offensiva spelet samt pratat om grunderna i dubbelspelet (positioner, roller och taktik). Spelarna har också haft en "frågestund" med Paulina kring hennes erfarenheter som spelare. Tjejerna har gjort ett bra läger och det har varit bra stämning i gänget.

Delar att ta med sig hem och jobba vidare med anser vi bl. a är:

Grunderna som rörelse (framförallt djupledsarbetet), precision och position

Serve, att kunna placera serven dit man vill för att kunna skaffa sig ett övertag på nästa slag

Returer, våga kliva in och sätta press på motståndarens 2:a serve

Intensiteten i spelet, att kunna driva upp tempot i fötterna och slagen

Viktigt är också att jobba hårt och kontinuerligt med att utveckla de fysiska egenskaperna samt att ha bra planeringar kring träning och tävling och en individuell utvecklingsplan för spelarnas fortsatta utveckling och satsning. Vi rekommenderar även tjejerna att titta mycket på tennis på tv/dator för inspiration och att lära av de bästa.

Tack för bra dagar i Jönköping, kör hårt och lycka till framöver!

Paulina, Perra och Fredrik

 

Totalt 3 bilder.