Läger för Flickor och pojkar -06-07 i Region Öst 7-7/4

Publicerat 8 april 2019 av Region Öst

Detta läger hölls i Nyköping unde 2 omgångar: 

09:00-13:00 samt 13:00 - 17:00 

Flickorna och pojkarna jobbade med följande: 

Djupled, serve och retur, inside out forehand, dubbelspel, volleys mm präglade dagen. 

Mycket bra jobbat av samtliga. 

Totalt 2 bilder.