Läger för Flickor och pojkar -08-03 i Örnsköldsvik 9-10/6

Publicerat 20 september 2018 av Region Norr

Läger inför Elite Hotels Båstad 9-10 juni Övik 

Spelare: De som kvalificerat sig för spel i Båstad. Totalt sju spelare deltog 

Ledare: Bertil Sundman, Urban Lundqvist, Ludvig Kylefors

Upplägg:

Vi samlades på lördag och inledde helgen med gemensam lunch. Under dagen hann vi med två tennispass, där fokus låg på att komma igång på grus (gruspremiären här upp är ganska sen, så många hade inte spelat så många timmar på grus) och dubbel för att spela ihop paren inför Båstad. 

På kvällen blev det tacomiddag och bowling. 

Söndagen inleddes med ett tennispass där vi jobbade mycket med tempo och serve/retur. 

Efter lunch avslutade vi med poängspel i singel. 

Alla kämpade på fantastiskt bra och gjorde helgen till en kanonupplevelse! 

Totalt 1 bild.