Platsfördelning

Platsfördelning för Elite Hotels Next Generation görs efter regionstorlek.

Region F11 P11 F13 P13 F15 P15
Göteborg 2 2 2 2 2 2
Mitt 2 2 2 2 2 2
Norr 2 2 2 2 2 2
Stockholm 3 3 3 3 3 3
Syd 3 3 3 3 3 3
Väst 2 2 2 2 2 2
Öst 2 2 2 2 2 2